Ondanks alles, dan toch geen BIOSKOOP

Geschreven door Angelo Vandamme5 mei 2021Leesduur: 21 min.264 keer gelezenBIOSKOOP

Met nog één week te gaan, moeten we helaas de handdoek in de ring gooien in de strijd om toelating voor onze BIOSKOOP Drive-in op 13 t.e.m. 15 mei bij Volvo Trucks te bekomen. We hebben heel veel tijd en energie gespendeerd om hen te proberen overtuigen waarom BIOSKOOP een volledig coronaveilig initiatief is, maar desondanks wil stad Gent geen goedkeuring geven. Wij blijven van mening dat gezien de vele vergelijkbare initiatieven verspreid over Vlaanderen, de huidige coronamaatregelen en alles wat vandaag wél kan, ook ons concept op een veilige en verantwoorde manier kon doorgaan. Spijtig genoeg delen stadsbestuur en -diensten deze mening niet en – nog spijtiger – beschikken wij ook niet over een concrete argumentatie waarom BIOSKOOP is afgekeurd ondanks de vele informatie die wij hebben aangeleverd. Wij zijn zelf heel erg teleurgesteld in deze beslissing, maar omdat wij op onze beurt jullie niet willen teleurstellen, willen we via de onderstaande samenvatting wel vertellen hoe afgelopen weken alles op alles werd gezet om dit coronaveilig initiatief te kunnen realiseren.

Om te beginnen verduidelijken we graag dat dit allesbehalve een uithaal is naar de stad. We krijgen niet elke dag een pandemie op ons bord en wat wel en niet kan en mag is nieuw voor iedereen. We hebben veel begrip voor alle mensen die proberen informatie in te winnen, hierbij adviseren en ons als organisator op hun beurt trachten te informeren. Er is ongetwijfeld geen sprake van kwade wil bij stad Gent en we geloven dat iedereen geprobeerd heeft. Helaas hebben wij moeten besluiten dat er ondanks onze vele pogingen om informatie te delen en naar de bezorgheden van het stadsbestuur en -diensten te polsen, er te weinig sprake was een vlotte communicatie. Het delen en bespreken van informatie is heel erg stroef verlopen en daar stellen we ons dus wel een aantal vragen bij.

Het aantal antwoorden dat we hebben ontvangen kunnen we namelijk jammer genoeg tellen op één hand en echt specifiek waren ze nooit. Er werd telkens terugkoppeld naar algemene bepalingen die nog steeds weinig van toepassing lijken op ons project, ondanks de vele positieve feedback die we wel van andere relevante partijen hebben ontvangen. Misschien omdat de stad het zelf niet weet hoe ver ze kunnen en mogen gaan, dat kan en mag ook, maar dat is ons in elk geval nooit gezegd geweest. Hoe dan ook, als drive-inconcepten op zoveel plaatsen verspreid over Vlaanderen kunnen en mogen, maar het in Gent niet lukt om samen met ons van BIOSKOOP een haalbaar coronaveilig project te maken, dan is er is iets fout gegaan. We hopen daarom dat deze samenvatting ons alsnog een aantal antwoorden vanuit het stadsbestuur en de verschillende stadsdiensten zal brengen.

Als zij het mogen, wij dan ook?

Sinds het begin van het jaar waren we heel wat zaken aan het voorbereiden zodat we op de juiste moment héél snel zouden kunnen schakelen. Een drive-in organiseren doe je niet op een week tijd. Op 12 maart 2021 lagen de blauwdrukken klaar: de dag dat Kinepolis aankondigde dat ze neerstijken in De Panne met een nieuwe On Tour-reeks werd de dag dat wij het startschot gaven van BIOSKOOP 2021. Want, als de ene het mag, dan zou je denken dat de andere het ook mag… Bij de eerste officiële aanvraag kregen we een eerste negatief advies van stad Gent en dat hadden we ergens wel verwacht. De coronamaatregelen die toen van kracht waren, zijn niet te vergelijken met de maatregelen van vandaag. De aanvraag ging zeker uit van een positieve evolutie met verdere versoepelingen die op dat moment nog moesten komen. We hadden dus ingecalculeerd dat we hierover nog een aantal gesprekken zouden moeten voeren en dat we stadsbestuur en -diensten zouden moeten geruststellen met betrekking tot onze corona-aanpak.

31 maart 2021 wordt een dag van veel mailen en bellen. Met De Panne, met Plopsaland, zelf met onze concullega’s van Kinepolis. Ook voor dit evenement werd een eventaanvraag ingediend via de evenementendienst, deze aanvraag werd positief geëvalueerd door de veiligheidsdiensten, passeerde het college van burgemeester en schepenen en werd tot slot – rekening houdend met het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 – goedgekeurd. Niets uitzonderlijk.

Van 1 tot 17 april gaat Kinepolis on Tour dus door in De Panne. Een evenement dat ook door één van onze organisatoren wordt bezocht om eens te bekijken hoe zij het doen: organiseren in tijde van corona. We waren natuurlijk niet erg verrast om te zien dat het veilig was. Bezoekers blijven verplicht in de wagen, bestellingen gebeuren via een app, iedereen draagt een mondmasker… allemaal regels die ook in onze aanvragen staan. Meer nog, wij gaan verder met bv. contactloze toegangscontrole (o.b.v. nummerplaat) i.p.v. het scannen van een ticket. Aan ons concept (en bijhorend veiligheidsdosser) kon het dus niet liggen.

Tijdens diezelfde paasvakantie krijgt BIOSKOOP op 7 april echter opnieuw een negatief advies van het kernteam evenementen. We zijn dan al een kleine maand verder, maar een drive-in kan in Gent nog steeds helemaal niet. Alleen gaat op diezelfde dag in De Panne de Harry Potter-marathon van start, als drive-in. Er wordt met verschillende maten en gewichten gewerkt en we krijgen ook geen argumentatie waarom het in De Panne dan wel lukt. We voelen ons hierdoor vanzelfsprekend benadeeld en deze bezorgdheid uiten we diezelfde dag aan de burgemeester:

Met vergaande maatregelen bedoelen wij bv. het niet mogen verlaten van de wagen, verplicht in eigen bubbel, professionele organisator, geschikte locatie, contactloze toegang, cashfree betalen, bestellen via applicatie, etc. Wat volgens ons eigenlijk nog véél verder gaat dan bv. de cirkels op het Sint-Pietersplein, wat véél veiliger is dan de drukte in de parken en de straten afgelopen lentezon en wat dus eigenlijk haalbaar zou moeten zijn. Wat inwoners misschien ook de kans biedt om toch eens buiten te komen, om dan met hernieuwde energie de laatste weken uit te zitten. Een manier om overvolle kusttreinen en situaties zoals in Brussel te vermijden, want wij nemen deze crisis en alle maatregelen die nodig zijn zeker wel erg serieus.

We krijgen antwoord op de mail van een medewerkster van de burgemeester, maar het is een antwoord naast de kwestie. Waarom het in De Panne wel kan, maar niet in Gent, blijft onaangeroerd. We moeten het stellen met een kopie van artikel 8 uit het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020. Een artikel dat we gezien onze nauwgezette opvolging natuurlijk niet voor het eerst lezen. “Drive-in bioscopen worden niet vermeld als uitzondering in het tweede lid van bovenvermeld artikel, en kunnen momenteel dus niet toegelaten worden.” En akkoord, er staat nergens dat een drive-in mag. Maar er staat ook nergens dat een drive-inconcept niet mag?

Relevantie van types evenementen

Op 9 april beantwoorden we deze mail met ook mevrouw Storms (o.a. schepen van evenementen) in cc. Akkoord, “een evenement” mag niet, maar in het ministerieel besluit staat niet gedefinieerd wat de term “evenement” inhoudt. Wanneer we de definities van Wikipedia en Van Dale combineren in één definitie komen we tot: “een (1) verplaatsbare, (2) belangrijke of opzienbarende, (3) georganiseerde gebeurtenis waarbij een (4) veelheid aan mensen betrokken is”. En eenmaal we weten wat wel en niet voldoet aan de defintie van een evenement, is elk type event dan wel even relevant in het kader van de coronamaatregelen? Zijn deze maatregelen dan niet opgemaakt vanuit het perspectief van een concert, fuif of muziekfestival waar mensen elkaar kruisen en waar er risico op besmetting is? Als je rondom kijkt naar wat wel en niet kan, is het logisch dat bv. muziekfestivals met een opeengepakte massa nog niet kunnen georganiseerd worden. Maar misschien zijn er wel types “evenementen” die wel kunnen en die we door hun kleinschaligheid of format niet meteen percipiëren als evenementen? Stad Gent heeft op dat moment bijvoorbeeld – als je definitie strikt interpreteert – een event georganiseerd: de cirkels op het Sint-Pietersplein. 

(1) verplaatsbaar: de cirkels werden gekopieerd van het Sint-Pietersplein, naar het Keizerpark, Citadelpark en Zuidpark.
(2) belangrijk of opzienbarend: gezien de vele (internationale) pers- en social media-aandacht heeft het dus indruk gemaakt.
(3) georganiseerd: het begon als chaos op het Sint-Pietersplein en daaruit is het aanbrengen van cirkels (organisatie) voortgekomen.
(4) veelheid aan mensen: dit werd vanzelfsprekend niet ingericht werd voor een kleine groep mensen en het is er vaak erg druk.

Stad Gent heeft dus een evenement georganiseerd, hetzij een kleinschalig evenement dat we kunnen kaderen in de crisis waarin we ons bevinden. Een verstandig, veilig en georganiseerd evenement met respect voor de geldende veiligheidsvoorschriften en -maatregelen. Wij vragen exact dezelfde redenering toe te passen. Te kijken naar wat wel kan, in plaats van te focussen op wat niet kan. Ik denk dan bv. aan een McDonald’s Drive-In in de Martelaarslaan, dat mag. Parkeren op de parking van de supermarkt met gezinsbubbel, dat mag. Anderhalf uur in je wagen zitten en naar buiten kijken, dat mag. En evenementen organiseren (als we de definitie lezen en even het beeld van een muziekfestival niet als vertrekpunt nemen), mag blijkbaar ook wel als we de geldende veiligheidsvoorschriften en -maatregelen gemakkelijk kunnen implementeren en als we er dan misschien een andere term op kleven dan “een event”, laat het ons “een coronaproof initiatief” noemen, met de bedoeling de regels des te beter na te leven.

Met uitzondering van de auto-reply dat mevrouw Storms er even tussenuit is, ontvangen we helaas geen antwoord. Nochtans De Panne heeft een drive-in duidelijk niet onder deze term gecategoriseerd. Of net wel, en heeft besloten dat er soorten evenementen zijn en dat we ze niet allemaal over dezelfde kam moeten scheren. Op dat moment beseffen we dat we hoger gaan moeten mikken als we onze case willen maken en dat we informatie moeten inwinnen om stad Gent te overtuigen. We weten dat de eerste minister niet wakker ligt van drive-inconcepten, maar we zijn ervan overtuigd dat ergens iemand wel inziet dat een drive-in minder risico’s met zich meebrengt dan bv. winkelen of het openbaar vervoer nemen en hopen dat die persoon bereid is dat ook expliciet te bevestigen.

We willen namelijk heel erg graag deel zijn van de oplossing en mensen een kans geven om op een veilige en verantwoorde manier toch eens buiten te komen en te genieten. De mentale gezondheid een boost geven, even weg kunnen van tussen die vier muren. Ook al is het dan tussen zes ruiten, maar het is al eens iets anders dan binnenzitten. Ook vanuit onze eigen gemoedstoestand voelen we dat het binnenzitten stilaan lang genoeg heeft geduurd. We moeten experts laten inzien dat drive-inconcepten een logische stap kunnen zijn tussen lockdown en meer gaan toelaten, of we moeten dat toch op z’n minst proberen uit te leggen want in het Verenigd Koninkrijk zijn drive-inconcepten bv. wel expliciet genoemd als deel van de exit-strategie. Niet geschoten, is altijd mis en dus versturen we mails naar het kabinet van tal van ministers, naar experts/virologen en naar Pedro Facon, coronacommissaris. Hij antwoordt op 14 april: “Ik bekijk dat even met mijn experten.”

Besluiten op basis van risicobeheersing

Die dag volgt ook een nieuwe persconferentie waarin we de eerste minister tot onze opluchting horen zeggen dat de horeca opengaat, maar ook dat er vertrouwen moet gegeven worden aan zij die veilige omgevingen kunnen creëren. We horen dat we niet mogen denken in sectoren, maar dat we moeten schakelen naar een plan gebaseerd op “risicobeheersing”. We durven niet denken dat hij de naam BIOSKOOP ergens heeft zien passeren, maar we durven wel denken dat ons concept perfect past in een plan gebaseerd op risicobeheersing. We vallen in herhaling, maar hoe kunnen we logisch redeneren en oordelen dat volle plein, parken, bussen en treinen minder risico’s met zich meebrengen dan een drive-inconcept waarin elke bubbel hermetisch is afgeschermd? Hoe kunnen we evenementen waar je als bezoeker individueel rond wandelt vergelijken met een initiatief waar iedereen verplicht in z’n auto moet blijven zitten? Vergelijken we hier geen appelen met peren?

Contact met experts van het Overlegcomité

Op 15 april krijgen we telefoon van één van de experten die adviezen formuleert in functie van het Overlegcomité. We leggen het concept van BIOSKOOP uit, de maatregelen die we plannen te nemen, etc. en wat wij denken, wordt bevestigd: “als we dit niet kunnen toelaten, dan moeten we ook files verbieden en de toiletten van de rustplaatsen langs de autostrade sluiten” (verwijzend dat dit erg vergelijkbaar is vanuit de optiek van een honderdtal auto’s op eenzelfde plek en even uitstappen om naar toilet te kunnen) of “samenscholing van mensen is verboden, een samenscholing van auto’s is … welja, iets anders natuurlijk“. We sluiten het telefoongesprek af met de bevestiging dat drive-inconcepten een positief advies zullen krijgen.

En effectief, meneer Facon (coronacommissaris) contacteert ons op 16 april: “Ik bekijk of we tegen het Overlegcomité van volgende vrijdag deze situatie kunnen deblokkeren.” en deze informatie delen we – samen met de woorden van de eerste minister – met verschillende mensen binnen stad Gent. Ondertussen schieten – naast Kinepolis On Tour – nog allerlei drive-inconcepten als paddenstoelen uit de grond: in Merelbeke, Evergem, Ieper, Herne… Niet dat je ons hoort zeggen dat dit niet zou mogen, maar als het in andere steden en gemeenten kan, waarom dan niet in Gent?

Wij willen ook met heel veel plezier verdere bezorgdheden en vragen omtrent BIOSKOOP beantwoorden en indien nodig samen naar oplossingen zoeken om BIOSKOOP te kunnen laten plaatsvinden op een verantwoorde en veilige manier! Zelf zijn we vragende partij om in samenwerking en overleg met de lokale besturen hier een haalbaar project van te maken.

Opnieuw een auto-reply als enige antwoord. Het is wachten tot 20 april op de politiezone Gent die bevestigt: “Uw onderstaande vraag en opmerkingen werden doorgegeven aan het kernteam evenementen van stad Gent. Het kernteam blijft echter bij het eerder gegeven negatief advies.” Aangezien de politie – samen met andere veiligheidsdiensten – vooral adviseert in deze aanvragen en niet echt betrokken is bij de opvolging met de organisator, hadden we allerminst verwacht dat zij ons op de hoogte zouden houden. Omdat we ondertussen sinds twee weken niets meer hebben gehoord van de dienst evenementen, besluiten we ook te mailen naar de dienst ondernemen, dienst economie en de ombudsdienst.

Naast een organisator, zijn we ook nog steeds een bedrijf met maatschappelijke zetel in Gent: de plek waar waarden als initiatief nemen, ondernemerschap en gelijke kansen bijdragen aan de stad. Alleen blijft het wachten op een onderbouwde argumentatie waarom ons initiatief beter niet wordt genomen. En hoe het net zit met onze “gelijke kansen” ten aanzien van de vergelijkbare concepten die wij zien doorgaan, weten we ook nog steeds niet. Het is alsof de ene kapper mag openen, maar de andere niet en zonder enige opgave van reden. Ongetwijfeld niemands bedoeling, maar wel de situatie waarin wij ons bevinden.

Wat met zomerbars? Zijn dat ook geen events?

We proberen niettemin toch ook nog eens met de burgemeester en schepen van evenementen (of hun medewerkers) contact op te nemen, want we hebben toch wat vragen over de zomerbars die vanaf 8 mei terug open gaan. Opnieuw, niet dat je ons hoort zeggen dat dit niet zou mogen, integendeel! Maar, als mensen straks recht mogen staan en langs andere tafels heen lopen om even naar toilet te gaan, waarom mag een drive-in waar je langs auto’s loopt (en de aanwezigen dus geen enkel besmettingsrisico lopen gezien de hermetische afsluiting) niet? En zijn de pop-up horecazaken (zomerbars) die straks open mogen ook geen events? Volgens onderstaande antwoord van mevrouw Bracke (schepen van economie) uit een zitting van 10 november lezen wij namelijk van wel.

Pop-ups zijn in Gent al toegestaan sinds 2013 vanuit de motivatie dat ze tijdelijk van aard zijn en vaak niet langer bestaan dan enkele weken. […] Niet alleen naar overlast is deze gelijke behandeling met reguliere horeca belangrijk, maar ook naar het level playing field. Het is uiteraard niet de bedoeling dat pop-uphoreca enkel de lusten dragen, maar ook de lasten.

Pop-up horecazaken (zomerbars) zijn tijdelijke inrichtingen met horecarechten en -lasten, maar niettemin tijdelijke inrichtingen en dus evenementen. De aanvullende horecarechten en -lasten, maken nog niet dat dat deze inrichting permanent zijn van aard. Pop-up horecazaken beantwoorden ook aan de bovenstaande definitie van evenementen. En evenementen mogen niet volgens artikel 8 van het ministerieel besluit. Tenzij je natuurlijk logisch redeneert en het absurd zou vinden de horeca te heropenen en de zomerbars niet. De eerste minister heeft uiteindelijk opgeroepen om niet langer in sectoren (wel of geen eventsector) te denken, maar te besluiten op basis van risicobeheersing. En dus, ondanks dat het evenementen zijn, kunnen we de zomerbars misschien wel toelaten? Volgens ons zeker wel, maar helaas weigerde het stadsbestuur die redenering te volgen bij onze aanvraag, ondanks hun visie in de beleidsnota evenementen:

Want we willen de Gentenaar iets aanbieden: […] . De opvolging van de verschillende veiligheidsraden / overlegcomités en de omzetting van de ministeriële besluiten naar de praktijk is niet altijd evident. Daarom werd in juni 2020 een kernteam evenementen opgericht dat de wisselende wetgeving voor reglementen opvolgt en elke aanvraag van organisatoren scant. We informeren de organisator en geven richtlijnen om het evenement aan te passen. Zo ondersteunen we organisatoren om hun evenement te laten doorgaan, altijd in coronaveilige omstandigheden. […] Bij het analyseren van een evenement houden we rekening met het door de organisator ingediende CERM: het COVID Event Risk Model. Met dit model krijgen we inzicht in het COVID-veiligheidsrisico van elk evenement.

De omzetting van de ministeriële besluiten naar de praktijk is inderdaad niet altijd evident. Ook daar konden we ons helemaal in terug vinden, vandaar ook onze oproep om in te zien dat het absurd is een coronaproof drive-inconcept af te keuren, op de vooravond van de heropening van de horeca. Dat “traditionele  evenementen” misschien nog niet kunnen doorgaan, kunnen we gezien de huidige situatie nog snappen en daarom hebben wij ook nog geen aanvraag ingediend voor onze openluchtcinema in het Keizerpark. Maar waar was de bereidheid van het kernteam evenementen om onze aanvraag te vertalen naar de praktijk? Wij hebben geen richtlijnen ontvangen – al hebben we hier in heel wat mails zelf ook naar gevraagd – om ervoor te zorgen dat onze aanvraag zoals in andere gemeentes en steden wel haalbaar zou worden. Wij zijn zelf altijd – tevergeefs – vragende partij geweest om een coronaveilig initiatief te realiseren.

21 april krijgen we dan toch eens een iets uitgebreider antwoord van een kabinetsmedewerker feesten en evenementen: “Het is uitvoerig besproken geweest in het kernteam evenementen van de stad en helaas moeten we vaststellen dat sinds ons laatste bericht van 8 april 2021 het regelgevend kader nog niet is gewijzigd, vandaar dat het negatief advies aangehouden wordt.” BIOSKOOP blijft een evenement en wordt opnieuw afgekeurd. Zomerbars zijn ondanks hun tijdelijk karakter toch geen evenementen omdat ze aanvullende horecarechten hebben. Tenzij ze randactiviteiten willen voorzien, want dan moeten ze plots wél de spelregels van evenementen die niet mogen doorgaan volgen: “Of zij ook randactiviteiten zullen kunnen organiseren, is momenteel ook helemaal nog niet duidelijk én als dat wel zal kunnen, zullen die activiteiten moeten georganiseerd worden conform de modaliteiten die voor evenementen zullen gelden.” Complete wartaal, maar, we zijn een tegenargument (geen regelgevend kader voor drive-ins) rijker. We beantwoorden de medewerker meteen met alle bovenstaande informatie in een notendop.

Nu beoordelen jullie onze aanvraag dus negatief omdat de som der delen niet gedefinieerd is in de ministeriële besluiten. We vallen niet onder horeca, we vallen niet onder cinema’s, we vallen niet onder events… want wij zijn elk van dat, én niets van dat. Er is geen regelgevend kader voor drive-ins. Er staat nergens dat het mag, maar er staat ook nergens dat het niet mag. Maar alle onderdelen van ons concept (bv. McDonald’s drive-in, langdurig parkeren, een auto delen met eigen bubbel…) zijn wél gedefinieerd en zijn wél toegelaten.

Is het feit dat er zoveel vergelijkbare concepten worden goedgekeurd op zich trouwens geen regelgevend kader? Jurisprudentie als ongeschreven rechtsbron. Een rechter gaat na wat rechters eerder in eenzelfde soort zaak besloten hebben. Kan een dienst evenementen dan niet oordelen op basis van wat hun tegenhangers in andere steden en gemeenten oordelen bij gelijkaardige aanvragen? Daarnaast wordt ook de vraag der vragen nogmaals gesteld: wat is het verschil tussen 100 bubbels elk in een auto vs. 100 bubbels elk in een kring op het Sint-Pietersplein? Wat is het verschil tussen 100 bubbels elk in een auto vs. 100 bubbels elk aan een tafel op een terras? Naast het verschil dan dat wij veiliger zijn doordat bubbels hermetisch afgeschermd zijn, maar pleit dit niet in ons voordeel?

Geen drive-in, maar wel een bike-in?

Op 22 april valt onze mond open van verbazing door een krantenartikel getiteld “Gentser wordt het niet: de ‘bike-in’. Foodbox en cocktails afhalen met de fiets“. Een drive-in mag niet, een bike-in wel. Nogmaals – we kunnen het niet genoeg benadrukken – wij vinden dat een bike-in kan gezien de huidige maatregelen, maar… dan kan een drive-in ook. Stokerij Dada Chapel is geen pop-up horecazaak, laat staan een vaste horeca-inrichting. En een bike-in wordt niet vermeld als uitzondering in het tweede lid van artikel 8 van het ministerieel besluit. Hoe kan je dan verklaren dat het mag? Of eerder, hoe kan je nog verklaren dat BIOSKOOP niet mag?

Ondertussen zijn we ook adviezen van het veiligheidsteam van Volvo Trucks aan het ontvangen en opvolgen. Op 8 maart waren we al overeengekomen dat we hun terreinen zouden mogen gebruiken, maar wie Volvo zegt, zegt natuurlijk meteen veiligheid en dus ontsnapt ook de BIOSKOOP Drive-in niet aan een grondige veiligheidsinspectie. Onze veiligheidsmaatregelen, coronamaatregelen inclusief, worden onder de loep genomen en ook door hen wordt het vertrouwen uitgesproken dat BIOSKOOP op een veilige manier kan doorgaan. Ook dit delen we met de medewerkers van stad Gent.

Alternatieve regeling voor cultuurbeleving

Op de mails van 21 en 22 april kwam terug geen antwoord, maar met de volgende persconferentie van 23 april in het vooruitzicht, hoopten we – om het te zeggen met de woorden van de coronacommissaris – dat de situatie gedeblokkeerd zou worden. We weten niet of wij er voor iets tussen zitten en of wij al dan niet (mee) de aanleiding hebben gegeven om de federale bevoegdheid in vraag te stellen, maar het ministerieel besluit van 24 april herdefinieerde onderaan bladzijde 12 vanaf titel B. Bevoegdheid wel wat de bevoegdheid is van de federale overheid en dus op wat de federale maatregelen wel en niet van toepassing zijn. In het bijzonder werd verduidelijkt welke 3 vereisten er moeten voldaan zijn vooraleer de federale overheid maatregelen mag opleggen inzake sanitaire politie, civiele bescherming en/of civiele veiligheid.

De federale overheid moet er ten slotte, als derde voorwaarde, ook over waken dat zij zich strikt beperkt tot hetgeen kan worden ingepast in haar bevoegdheden inzake sanitaire politie, civiele bescherming of civiele veiligheid en daarbij niet overgaat tot het louter uitoefenen van de materiële bevoegdheden van een andere overheid. Het komt de federale overheid niet toe om, in het kader van de bestrijding van een epidemische noodsituatie op grond van de bevoegdheden inzake bestuurlijke politie, civiele bescherming en/of civiele veiligheid, maatregelen te nemen zonder sanitaire dimensie. Zo kan de federale overheid bv. een mondmaskerplicht en een sociale afstandsvereiste opleggen in scholen en musea, voor zover dat een evenredige en noodzakelijke maatregel is, en – in uiterste omstandigheden – zelfs beslissen deze te sluiten. Ze kan daarbij evenwel niet aan de gemeenschappen alternatieve regelingen voor het onderwijs en voor cultuurbeleving opleggen, zoals bv. de verplichting om afstandsonderwijs aan te bieden of om in een online-museum-aanbod te voorzien, of — omgekeerd – deze uitsluiten. Dergelijke maatregelen kunnen immers niet als sanitaire maatregelen worden beschouwd.

(1) De BIOSKOOP Drive-in houdt per definitie in dat mensen in een afgesloten ruimte zitten (wagen) en dat het verboden is tijdens de drive-in hun wagen te verlaten. Hier is dus geen sprake van een sanitaire dimensie. De enige uitzondering hierop is een toiletbezoek en catering (cfr. take-away) m.a.w. de federale maatregelen zijn van toepassing op dat toiletbezoek en het overhandigen van catering, niet op onze drive-in als geheel. De federale overheid mag dus wel maatregelen opleggen bij deze onderdelen, maar daar zien wij – gezien onze intenties om de nodige maatregelen te treffen (anderhalve meter afstand, met mondmasker, vermijden van wachtrijen, aparte in- en uitgang, voorzien van ontsmettingsalcohol…) – geen graten in. Dit sluit meteen ook aan op de oproep van de eerste minister om te besluiten o.b.v. risicobeheersing, en niet te besluiten o.b.v. sectoren. Mits deze maatregelen is er dus weinig tot geen risico op verspreiding van het coronavirus en dus is er in heel beperkte mate sprake van een sanitaire dimensie bij het goed- en/of afkeuren van een BIOSKOOP Drive-in.

(2) Elke risicoanalyse zal aantonen dat winkels, horeca, etc. openen in de vorm dat ze geopend werden/worden (inclusief toegang tot sanitaire voorzieningen) altijd een groter risico met zich zal meebrengen dan een drive-inconcept (eveneens inclusief toegang tot sanitaire voorzieningen). Net omdat we bij dit concept veel gemakkelijker kunnen garanderen dat mensen niet met elkaar in contact zullen komen (99% van de tijd zitten ze in de wagen). Het afkeuren van de BIOSKOOP Drive-in is in het kader van de verspreiding van het COVID-virus dus geen evenredige, noch noodzakelijke maatregel.

(3) De BIOSKOOP drive-in is – zoals het ministerieel besluit van 24 april 2021 het omschrijft – een “alternatieve regeling voor cultuurbeleving”. Wij hebben gezien de huidige crisis waarin we ons bevinden een alternatieve oplossing gecreëerd (want normaal is BIOSKOOP een openluchtcinema) die het ondanks alle maatregelen toch mogelijk maakt cultuur te beleven en deze alternatieve regeling die op zich geen sanitaire dimensie heeft valt dus niet onder de federale maatregelen.

Met andere woorden, er wordt niet voldaan aan de drie voorwaarden die nodig zijn vooraleer een initiatief onder de bevoegdheid van de federale overheid valt, want er zijn  drie inbreuken op de derde voorwaarde. Hieruit leiden wij af dat de maatregelen in het ministerieel besluit – in het bijzonder artikel 8 – niet van toepassing zijn op het gehele initiatief. Net zoals “online events” niet verboden zijn. Het zijn events, maar ze mogen doorgaan bij gebrek aan sanitaire dimensie. De lokale besturen zijn hierdoor volgens ons gemachtigd om toestemming te verlenen aan initiatieven die op een strikte coronaveilige manier kunnen doorgaan. 

Ook deze informatie werd aan het stadsbestuur doorgespeeld. We hebben dus een antwoord geboden op het tegenargument (geen regelgevend kader), want dat is er volgens ons nu wel. Maar ook daar wordt in het volgende antwoord van 27 april geen enkele reactie op gegeven: “De richtlijnen van het Nationaal Crisiscentrum […] zijn op dit vlak bijzonder duidelijk: Met uitzondering van de sportwedstrijden die nog zijn toegelaten (zie gedeelte sport) zijn evenementen opgeschort.” Opnieuw naast de kwestie, opnieuw geen enkel antwoord op de informatie die wij hebben aangeleverd. Eerst is de reden een gebrek aan regelgevend kader, vervolgens legt stad Gent zonder enige overweging het regelgevend kader naast zich neer en tellen FAQ’s als belangrijkste informatiebron.

En als pijnlijke kers op de taart, werd de laatste mail afgesloten met “Alles is in deze gezegd.” Als alles in deze is gezegd, hoe komt het dan dat wij nog niet weten hoe het kan dat een bike-in wel mag, een drive-in niet? Waarom een zomerbar ondanks een tijdelijke inrichting te zijn dan plots weer geen evenement is? Waarom de oproep van de eerste minister met betrekking tot besluitvorming op basis van risicobeheersing niet beantwoord wordt? Waarom de bepalingen omtrent “alternatieve regelingen voor cultuurbeleving” volledig werden genegeerd? Waarom positieve reacties van de experten van het Overlegcomité en de coronacommissaris geen enkel verschil maken? Waarom kleine gemeentes wel kunnen ondersteunen in drive-inconcepten en een stad als Gent niet? Er is eigenlijk nog niets gezegd?

Even bellen naar de coronalijn

Maar goed, eens bellen dan maar naar het Nationaal Crisiscentrum. Een erg vergelijkbaar telefoontje als die keer dat we met een expert van het Overlegcomité hadden gebeld. Meer dan een halfuur aan de lijn gehangen. We leggen het concept van BIOSKOOP uit, de maatregelen die we plannen te nemen, etc. en wat wij denken, wordt bevestigd: “Indien dit coronaveilig kan georganiseerd worden, is er in principe geen reden dit af te keuren” en “het zou bijzonder jammer zijn dat een coronaveilig initiatief niet zou mogen georganiseerd worden omdat er over de term evenementen gevallen wordt”. Ook bij het Nationaal Crisiscentrum was er dus sprake van redelijkheid. Ook zij waren bereid logisch te redeneren. Ook zij konden de brug slaan met alles wat vandaag mag. Maar vanuit stad Gent komt opnieuw geen reactie op het feit dat de bron waarop ze zich baseren om ons concept af te keuren, zonet bevestigd heeft dat het eigenlijk wel goedgekeurd kan worden.

The last stand

Tegen dan waren we echter in de slotminuten van de wedstrijd beland en heel veel hoop hadden we er niet meer in. We hadden nog tijd voor één hail mary, namelijk rechtstreeks de burgemeester contacteren. Via mail kwamen we niet langs zijn medewerkers, dus probeeden we het maar eens via Facebook. We stuurderen deze samenvatting grotendeels in telegramstijl en er werd ons op 28 april een antwoord door de bevoegde schepen beloofd, afgesloten met groet van Mathias. Een kabinetsmedewerker bevestigde ons nogmaals op 30 april dat de burgemeester zelf het bericht gelezen had en dat ervoor gezorgd zou worden dat we een duidelijk antwoord zouden krijgen. Ondertussen zijn we 6 mei en is dat antwoord er (nog) niet gekomen…

TLDR: Iedereen zei doen, buiten stad Gent.

Voor deze editie is het te laat, maar niettemin zouden we alsnog antwoorden willen krijgen waarom er nooit is ingegaan op onze uitnodiging om hierover in gesprek te gaan? Waarom werd er nooit gereageerd op ons verzoek om met alle betrokkenen hierover te brainstormen? Waarom werden er op geen enkele manier bezorgdheden of suggesties geuit vanuit het stadsbestuur om ervoor te zorgen dat de goedkeuring er wel kon komen? Waarom is alle informatie die we hebben aangeleverd volkomen genegeerd geweest? Waarom heeft stad Gent z’n kop in het zand gestoken en is de stad zich zo van de domme blijven houden? Waarom is deze editie doodgezwegen?

We weigeren te geloven dat het écht niet kon. Als het écht niet kon, dan waren wij de enige gekken die te vroeg een drive-in organiseerden, maar de realiteit is dat vele steden en gemeenten ondertussen stad Gent zijn voorgegaan. De stad die zo vaak een voortrekkersrol op zich neemt, sluit nu aan achteraan in de rij als een volgeling die gestopt is met voor zichzelf te denken en enkel nog quote wat van hogerop komt. Rede en logica delven het onderspit in dé studentenstad van België.

Ondertussen werd bevestigd door Volvo Trucks dat we deze zomer nog steeds welkom zijn op hun terreinen en dat deze editie zou kunnen plaatsvinden tussen midden-juli en midden-augustus. We hopen dat stad Gent deze zomer wel mee op de kar springt. BIOSKOOP groeit en wij willen niets liever dan de stad waar het allemaal begon mee aan boord houden, maar gezien de turbulente tijden hopen we dan wel dat er over de volgende eventaanvraag duidelijker en concreter gecommuniceerd kan worden. Maar wat we vooral hopen, is dat we jullie – bezoekers, partners, leveranciers… – deze zomer alsnog mogen verwelkomen!

 

Angelo Vandamme

CEO / Founder / Owner

Angelo is één van de oprichters van Future of Events. Hij zag bijna elk festival in België al voor én achter de schermen en werkte mee aan tal van evenementen, groot en klein. Er is iets magisch aan events dat hem altijd heeft geboeid. Als bezoeker, maar des te meer als organisator. Mensen samenbrengen, zien dat ze zich amuseren, dat ze iets nieuws ervaren en dat ze genieten. Het geeft hem elke keer opnieuw kippenvel. Maar, hij ziet events ook als krachtige communicatietool. Nieuwsgierig als hij is, verdiepte hij zich op eigen houtje in alles wat onder de brede noemer marketing valt. Het is iemand die initatief neemt, een ondernemer die met een duidelijke visie blijft doorzetten en vooral vooruit wil.