Resilience as a Solution

EPCOT Center, Walt Disney World

Afgelopen decennium werd de evenementensector ernstig verstoord door tal van oorzaken. Het coronavirus is daar vanzelfsprekend het meest recente voorbeeld van, maar ook het klimaat zorgde al voor events die letterlijk in het water vielen (Pukkelpopstorm) of events die gerust wat afkoeling konden gebruiken (hittegolf Gentse Feesten). Nog niet zo lang geleden waren events bijvoorbeeld ook het doelwit van terroristische aanslagen (Parijs, Manchester...).

De sector zelf kon niets van dat alles vermijden, noch de organisatoren, noch zullen wij dat kunnen, maar met Future of Events willen we wel op zoek gaan naar oplossingen die de evenementensector meer weerbaar kunnen maken tegen de vele externe risico's en dreigingen waaraan de sector onderhevig is. Future of Events is dus een denktank, waarvan de verschillende oplossingen die we ontwikkelen zullen onder gebracht worden in onderliggende merken. Het eerste project van Future of Events wordt Habitat. Hiermee zetten we een eerste stap richting een nieuw event-model.

We geloven er namelijk steeds minder in dat tienduizenden mensen samenbrengen nog van deze tijd is. Ondanks dat de sector ontelbaar veel initiatieven neemt om duurzamer te organiseren, zien we over het hoofd dat zoveel mensen zich laten verplaatsen áltijd de ecologische voetafdruk zal verzwaren. Het brengt heel wat veiligheids- en mobiliteitsrisico's met zich mee zonder echt meerwaarde te brengen want wat op een ander podium gebeurt, ervaar je als bezoeker toch niet. We missen ook steeds meer de verbondenheid met onze lokale community. Maar, we willen natuurlijk ook nog steeds de unieke beleving van een gerenommeerd evenement, gebracht door een ervaren organisator met de nodige expertise.

Daarom zet Habitat in op "cluster events": een eventconcept dat op grote schaal in de markt gezet worden, maar via lokale edities en in samenwerking met lokale spelers wordt georganiseerd, aangepast aan het moment waarop en met wie het beleefd wordt. Hiervoor bouwen we verder op ons huidige portfolio, in het bijzonder BIOSKOOP. Binnenkort zal het dus mogelijk zijn de BIOSKOOP-ervaring te beleven, niet alleen als (lokaal) publieksevent, maar ook als personeelsactiviteit of teamdag voor bedrijven en als tuin- of buurtfeest voor particulieren.