Let's shape the future together!

EPCOT Center, Walt Disney World

Afgelopen decennium werd de eventsector ernstig verstoord door tal van oorzaken. Het coronavirus is daar het meest recente voorbeeld van, maar events waren ook nog niet zo lang geleden het doelwit van terrorisme en ook het klimaat zorgde al voor events die of in het water vielen of gerust wat afkoeling konden gebruiken. De sector zelf kon dat niet vermijden, noch zullen wij dat ooit kunnen, maar met Future of Events gaan we wel op zoek naar oplossingen die events meer weerbaar kunnen maken tegen de externe risico's en dreigingen waaraan de sector onderhevig is. We willen een middenweg creëren tussen 'kunnen laten doorgaan' en 'alles annuleren'.

Future of Events is een denktank waarvan de verschillende oplossingen die we ontwikkelen zullen onder gebracht worden in onderliggende merken. Het eerste project van Future of Events wordt Habitat. Hiermee zetten we een eerste stap richting een nieuw event-model. We geloven er steeds minder in dat enorme mensenmassa's samenbrengen van deze tijd is. Ondanks dat de sector veel initiatieven neemt om duurzamer te organiseren, lijken we over het hoofd te zien dat zoveel mensen zich laten verplaatsen áltijd de ecologische voetafdruk zal verzwaren. Het brengt verschillende veiligheids- en mobiliteitsrisico's met zich mee zonder echt meerwaarde te bieden en we missen ook steeds meer de verbondenheid met onze lokale community.

Maar, we willen natuurlijk ook nog steeds de unieke beleving van een gerenommeerd evenement, gebracht door een ervaren organisator met de nodige expertise. Daarom zet Habitat in op "cluster events": een eventconcept dat op grote schaal in de markt gezet worden, maar via lokale edities en in samenwerking met lokale spelers wordt georganiseerd, aangepast aan het moment waarop en met wie het beleefd wordt. Hiervoor bouwen we verder op ons huidige portfolio, in het bijzonder BIOSKOOP. Binnenkort zal het dus mogelijk zijn de BIOSKOOP-ervaring te beleven, niet alleen als (lokaal) publieksevent, maar ook als personeelsactiviteit of teamdag voor bedrijven en als tuin- of buurtfeest voor particulieren.